k o n s t r u k t i o n   &   l e g o p r o d u k t i o n


Tig-svetsning & Mig-svetsning med licens i Aluminium Rostfritt och Plåt .

Vi har nyligen investerat i en rad  svetsmaskiner för att kunna möta våra kunders krav

gällande kvalitet och effektivitet. Detta ger oss möjligheten att utföra fler och mer komplicerade jobb än tidigare.

Djupdragning valsning och excenter-pressning, rörbockning, bommar och gallerkonstruktioner

Vår maskinpark erbjuder goda möjligheter till de flesta typer av excenterpressning stansning och djupdragning.
Vi tillverkar de flesta av våra verktyg till maskinerna själva, vilket borgar för en kostnadseffektiv framtagning och utveckling.


Rörkonstruktioner och rörbockning:

Allt ifrån skyddsburar och hyttkonstruktioner på maskiner eller redskapsbärare till bakljusramper frontbågar och sidebars och liknande för släpvagnar och transportbilar.

Men även helt andra konstruktioner som kan gälla allt ifrån industrirör eller skyddsräcken.

Vi är öppna för alla ideer och förslag.

Och ser gärna på möjligheterna att vår kompetens och maskinpark kan användas för att tillgodose just erat behov.

Tveka inte att Kontakta oss med frågor, stora som små!